Brankári
Adam
Višvarda
Peter
Kušnír
Patrik
Pánis
Obrancovia
Dárius
Vencelík
Timotej
Terneny
Lukáš
Zlámal
Tomáš
Chatrnúch
Patrik
Delinčák
Samuel
Bakoš
Matúš
Kulich
Róbert
Žuškovič
Vladimír
Čechovič
Marek
Mitas
Michal
Šabík
Záložníci
Samuel
Gombárik
Timotej Fridrich
Hodúr
Peter
Chatrnúch
Alexander
Macho
Matej
Belička
David
Dančo
Matej
Príbelský
Klaudius
Javor
Timotej
Baláž
Kristián
Polák
Lukáš
Nagy
Kristián
Kafka
Adam
Štrbka
Útočníci
Jakub
Tóth
Ivan
Toráč
Adrián
Tomášek
Dávid
Hermanský
Tomas
Ladics
Richard
Ollé
Matej
Franta
Tomáš
Šípka
Samuel
Gavalec
Jakub
Horník
Dominik
Beňuš
Ladislav
Turányi